SOULdance uddannelsen

af Gry Ravn

"Let your wild soul move you and the world"

27

Hvem kan SOULdance?

Alle kan SOULdance - og vi kan SOULdance på alt!

Vi kan SOULdance på alt, hvad vores hjerte ønsker svar på.
Du kan SOULdance på dit arbejde, din virksomhed, dit potentiale, dit parforhold, din bolig, dine børn, din krop - you name it!
For gennem SOULdance forbinder du dig med din sjæls visdom, power og vejledning.

Der er 4 overordnet grunde til at SOULdance:

 • Du ønsker vejledning og svar på et spørgsmål
 • Du vil heale og transformere indre eller ydre barrierer
 • Du vil manifestere noget bestemt
 • Du vil finde mod, power og nye kræfter i dig selvHvad er SOULdance uddannelsen

SOULdance uddannelsen er for dig, der ønsker at forbinde dig dybere med din sjæls kraft gennem SOUldance. 

SOULdance er sjælens dans - din genvej til sjælen. I SOULdance åbner du op for sjælens guidning og visdom samt kraft til at transformere og manifestere. Gennem din intention, din visualiseringskraft samt dine intuitive fornemmelser og bevægelser, åbner du op for sjælens potentiale.

For dans er mere end motion og underholdning, dans er en af de ældste spirituelle praksisser - og når vi forener vores intention (sjælens længsel), intuition (din gps), sanselighed (din adgang til sjælen) samt kroppens energicentrer og intuitiv bevægelse (sjælens skaberkraft) kan vi transformere stagneret energi, opsamle nye indsigter og power til at udleve vores sjæl.

connect - create - unfold - integrate

Uddannelsens MODULoversigt
SOULdance uddannelsen er fordelt over 4 moduler og vi mødes fysisk. De 4 moduler bygger på SOULmetodens 4 faser: connect, create, unfold, integrate. Hvert modul består af 2 dages undervisning og mellem modulerne foregår en fælles online session med Gry, hvor der samles op på nye indsigter og erfaringer - samt derudover træner du forskellige SOUldance teknikker, ritualer og øvelser mellem modulerne. Du lærer at facilitere SOULdance på dig selv og andre.

Moduloversigt minus baggrund

4

1.MODUL - CONNECT WITH YOUR SOUL & NATURAL POWER

 • På første modul connect arbejder du særligt med dit rodchakra og kronechakra og derigennem at åbne dig op og forbinde dig til jordens kraft og til din egen urkraft. - Og derved samle energien inde i dig, så du kan bruge den målrettet til at heale, skabe og manifestere.
  Fokus på dette modul er at åbne dig op til din intuition ved at gå bag om vante tankegange og overbevisninger og i stedet skabe kontakt til din sjæls kraft.

3

2. MODUL - CREATE FROM YOUR SOUL

 • På modul 2 create arbejder du med at skabe og manifestere, og hér benytter du særligt dit tredje øje og harchakra. Du styrker din evne til at bevæge dig intuitivt fra din intuition uden at have en detaljeret plan. Men i stedet lytte ind og skabe din plan i nuet.
  I denne fase benytter du særligt SOULdance til at bevæge din intention og manifestere dine visioner.

6

3. MODUL - UNFOLD YOUR SOUL IN THE WORLD 

 • På modul 3 unfold styrker du din evne til at holde fokus og sætte handling på dit SOULcall, og ikke at sprede din energi andre steder. Hér har du særligt fokus på dit solarpleksus og halschakra, og dit mod til at lade dit hjerte forblive åbent uanset omverdens reaktioner - også når du er uden for din komfortzone.
  Gennem SOULdance styrker du din power og forbindelse til din sårbarhed, og erfarer, hvordan du forbliver tro overfor din sjæl i mødet med omverdenen.
8

4. MODUL - INTEGRATE YOUR SOULWORK

 • På modul 4 integrate arbejder du med dit hjertechakra med at lytte, hvile og høste din sjæls indsigter og uden at være bange for at stoppe op. Du erfarer, hvordan du benytter pausen bevidst i SOULdance til at skabe altafgørende indsigter og ny energi hos dig selv og andre. Du træner også, hvordan andre kreative kanaler såsom intuitiv skrivning og tegning samt soulwalk kan benyttes til at integrere dit SOULwork dybere.

PRAKTISKE DETALJER

TID
NB. Uddannelsen er i gang, men du kan skrive dig op nederst på siden, så giver jeg dig besked, når næste hold starter op.

 1. Modul a'  2 dage: Torsdag og fredag 19. & 20. maj 2022 kl. 9 – 16

 2. Modul a'  2 dage: Torsdag og fredag 16. & 17. juni 2022 kl. 9 – 16

 3. Modul a'  2 dage: Torsdag og fredag 25. & 26. aug. 2022 kl. 9 – 16

 4. Modul a'  2 dage: Torsdag og fredag 22. & 23. sept. 2022 kl. 9 – 16

Udover uddannelsesdagene skal du afsætte tid til din egen SOULtræning mellem modulerne - samt to fælles online sessioner med Gry, hvor der samles op mellem uddannelsesdagene.


STED
SOULdance uddannelsen foregår i den økologiske landsby Dyssekilde, Torup på Sjælland. Nærmere info ved tilmelding. Undervisningen foregår både inde og udenfor i den smukke natur.


DIN INVESTERING 
22.500 kr.
Depositum 4.500,- skal indbetales ved tilmelding. Resten af beløbet kan betales over 4 rater a' 3500 kr. månedligt. Den sidste rate skal være betalt inden afslutning af uddannelsen. Der er begrænset antal pladser.

 

27

DIN UNDERVISER GRY RAVN
SOULdancer - forfatter - grundlægger af SOULmetoden

Jeg hedder Gry, og jeg elsker at følge min sjæl, og jeg elsker at skabe rum, metoder og uddannelser, der skaber plads til, at intuitionen kan blive en større del af vores samfund og lederskab. For vi er født som intuitive væsener, og når vi gennem kroppen og vores sanser åbner op for vores intuitive og kreative potentiale - åbner vi op for helt nye styrker i os selv.

For verden har brug for mennesker, der følger deres intuition og forandrer det, som ikke virker. - Og derfor har jeg udviklet SOULdance og SOULmetoden.

Gry er tidligere Innovationschef Gentofte Kommune, Chakradanser Nathalie Southgate, Uddannelsesleder Projektakademiet, projektleder Velkomstfesten for flygtninge i Forum Copenhagen samt underviser og eksamensvejleder i intuitive og kreative processer.

Læs om SOULmetoden >>
LOgo SOULdance uddannelsen

"Gennem SOULdance med Gry får jeg fat i min indre urkvinde - min power og mit mod til at følge min sjæl. - Og ja (undskyld mit sprog) skide hul i, hvad andre mener, men i stedet gøre det, som jeg kommet her til jorden for at gøre."

SOULdance med Gry er som intet andet jeg har prøvet. Jeg har danset, grædt, grinet mig hjem til mig selv igen!

En vidunderlig guidet Gry-danserejse igennem mit indre. Et møde med mit ubevidste og en vækkelse af min skaberkraft!.

 

Tilmeld SOULdance uddannelsen 

22.500,-
Mulighed for at betale over 4 rater.

Depositum 6500,- ved tilmelding
1. rate 4000,- 
2. rate 4000,- 
3. rate 4000,- 
4. rate 4000,- 

KØB SOULdance uddannelsen >>